Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 7 of 26

Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 7 of 26

079   01   天主正                        tiān zhŭ zhēng

080   02   地主平                        dì zhŭ píng

081   03   人主安靜                    rén zhŭ ān jìng

082   04   春秋冬夏天之時也    chūn qiū dōng xià tiān zhī shí yĕ

083   05   山陵川穀地之材也    shān líng chuān gŭ dì zhī cái yĕ

084   06   喜怒取予人之謀也    xĭ nù qŭ yú rén zhī móu yĕ

085   07   是故聖人                    shì gù shèng rén

086   08   與時變而不化            yú shí biàn ér bù huà

087   09   從物而不移                cóng wù ér bù yí

TRANSLATIONS

Seven

For the heavens, the ruling principle is to be aligned.

For the earth, the ruling principle is to be level.

For human beings the ruling principle is to be tranquil.

Spring, autumn, winter and summer are the seasons of the heavens.

Mountains, hills, rivers, and valleys are the resources of the earth.

Pleasure and anger, accepting and rejecting are the devices of human beings.

Therefore, the sage:

Alters with the seasons but doesn’t transform,

Shifts with things but doesn’t change places with them.

(Translated by Harold D. Roth, 1999)

The pivot of heaven is uprightness.

The pivot of earth is flatness.
The pivot of man is quiescence.

Spring, autumn, winter, and summer are the season times of heaven.

Mountains ridges and river valleys are the limbs of earth.

Showing pleasure or anger, taking or giving, there are the schemes of man.

The sage adapts with the times but is not transformed,

follows along with things but is not moved by them.

(Translated by Robert Eno, 2005)

That which presides over Heaven is proper alignment,

That which presides over Earth is equability,
That which presides over people is calmness and stillness.

Spring, autumn, winter, summer–The timing of heaven!
Mountains, hills, streams, valleys–The limbs of the earth!

Love, anger, taking, giving–The schemes of the people!

Thus the sage:
Takes part in the changing of the seasons, but is not transformed;

He attends to creatures, but is not changed by them.

(Translated by Bruce R. Linnell, 2011)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s