Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 9 of 26

Nèiyè 內業 Inner Cultivation: part 9 of 26

101   01   一物能化謂之神               yī wù néng huà wèi zhī shén

102   02   一事能變謂之智               yī shì néng biàn wèi zhī zhì

103   03   化不易氣變不易智           huà bù yì qì biàn bù yì zhì

104   04   惟執一之君子能為此乎   wéi zhí yī zhī jūn zĭ néng wéi cĭ hū

105   05   執一不失                           zhí yī bù shī

106   06   能君萬物                           néng jūn wàn wù

107   07   君子使物                           jūn zĭ shĭ wù

108   08   不為物使                           bù wéi wù shĭ

109   09   得一之理                           de yī zhī lĭ

TRANSLATIONS

Nine

Those who can transform even a single thing, call them “numinous”;

Those who can alter even a single situation, call them “wise.”

But to transform without expending vital energy; to alter without expending wisdom:

Only exemplary persons who hold fast to the One are able to do this.

Hold fast to the One; do not loose it,

And you will be able to master the myriad things.

Exemplary persons act upon things,

And are not acted upon by them,

Because they grasp the guiding principle of the One.

(Translated by Harold D. Roth, 1999)

Unifying with things and able to transform them–this is called spirit-like.

Unifying with affairs and able to adapt–this is called wisdom.

To transform without altering one’s qi,
and adapt without altering one’s wisdom–

only a junzi who grips the One can do this. Gripping the One without fail,

he is able to be ruler to the world of things.

The junzi manipulates things; he is not manipulated by things.

He grasps the principle of the One.

(Translated by Robert Eno, 2005)Knowing the Oneness with creatures can transform them,

We call this being spirit-like.
Knowing the Oneness with your duties can change them,

We call this being wise.

To transform creatures, without altering your Qi;

To change duties, without altering your wisdom;

Only a noble man who maintains Oneness
Can do this!

When he maintains Oneness and does not lose it,

He can rule the ten thousand creatures.
A noble man uses creatures,
He does not allow creatures to use him.

When he attains the regulation of Oneness.

(Translated by Bruce R. Linnell, 2011)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s